شیرهای سوزنی فولادی:

کاربرد شیرهای سوزنی نرمال (استاندارد) :

این شیرها در خطوط لوله برای کنترل فشار استفاده میشوند به صورتی که وظیفه آن کم کردن فشار سیال از قسمت خروجی شیر می باشد.