شیر یکطرفه اهرم وزنه ای فولادی ( مدل پروانه ای):

حساس بودن شیرهای یک طرفه ای اهرم وزنه ای ساخت شرکت ایران فلنج به سرعت جریان سیال که در موقع افزایش سرعت به صورت خودکار عمل کرده وشیر بیشتر باز می شود و بالعکس در کاهش سرعت کمتر باز می گردد که از خصوصیات شیرهای یک طرفه ی اهرم وزنه ای  ( مدل پروانه ای ) می باشد.

این شیرها قابلیت نصب جک های هیدرولیکی و پتوماتیکی را دارند.