سه راه :

Tee

این قطعات مطابق با استانداردهای AWWA C208 , ASME/ANSI B1609 در سایزهای مختلف به دو صورت فلنج دار و یا بدون فلنج تولید میگردند.

شرکت ایران فلنج ،توانایی ساخت این محصول را تا سایز ۳۰۰۰ میلیمتر ، مطابق با استاندارهای داخلی در زوایای ۴۵ و ۹۰ درجه را دارد.

 

 

 

 

د