فلنج های فولادی:

Flange

فلنج های تولیدی شرکت ایران فلنج از جنس ST37-2 از سایز ۵۰ الی ۳۰۰۰ میلیمتر و فشارهای نامی ۶ تا ۶۴ اتمسفر مطابق با استانداردهای  EN 1092-I , DIN 2501 و ISO 7005-I …ساخته میشوند همچنین امکان سفارشی سازی این محصول از لحاظ ضخامت ، سایز ، جنس و نوع وجود دارد.

انواع فلنج :

۱- فلنج تخت :

۲- فلنج  لبه دار :