شیرهای اطمینان:

Surge Relief Valves

شیرهای اطمینان همانطور که از نامشان مشخص است برای جلوگیری از بالارفتن فشار خط لوله از فشار مجازی استفاده میشوند و در صورتیکه فشار خط لوله از فشار تعیین شذه زیادتر شود، پیلوت عمل کرده و شیر را باز میکند و فشار مازاد خط از طریق شیر اطمینان تخلیه می شود و پس از رسیدن فشار خط لوله به فشار مجاز پیلوت بسته شده و موجب بسته شدن شر می شود.

عملکرد این شیرها نیز مربوط به فشار ورودی هست و همواره با سنس فشار ورودی فشار خط را تحت کنترل قرار می دهد و در زمانیکه فشار خط لوله به حدی رسید که نیروی زیر دیافراگم پیلوت بیشتر از نیروی پیلوت شود،پیلوت باز شده  و در نتیجه شیر باز می شود و فشار خط تخلیه میشود تا جاییکه فشار به حدی برسد که نیروی فنر بیشتر از نیروی حاصل از فشار باشد و دوباره شیر بسته شود.

این مدل شیر در دو مدل فولادی و چدنی تولید میشود.