شیرهای ثابت نگهدارنده فشار:

Pressure Sustaining Valves

شیرهای ثابت نگه دارنده فشار، برخلاف شیرهای فشار شکن ، فشار بالادست را همواره در یک مقدار مشخص و تعیین شده نگه می دارد.

این شیرها در صورت افزایش فشار خط از فشار تعیین شده، باز شده و فشار مازاد را به خط لوله تخلیه می کنند و در زمانی که فشار بالادست از میزان تعیین شده کمتر باشد ، تماما بسته می شوند تا فشار بالادست به فشار مدنظر افزایش یابد.

عملکرد شیرهای ثابت نگه دارنده فشار به این صورت است که فشار ورودی شیر به زیر دیافراگم پیلوت منتقل شده و در تعامل با نیروی فنر پیلوت، پیلوت را باز می کند که موجب می شود تا فشار محفظه فوقانی شیر کاهش یافته و شیر باز شود، در صورت افزایش نیروی فنر پیلوت در اثر سفت تر شدن آن ، پیلوت بسته شده و موجب می شود تا فشار محفظه فوقانی افزایش یافته و شیر بسته شود.

این نوع در دو مدل چدنی  و فولادی در شرکت اران فلنج تولید می گردد.

 

 

شیرثابت نگه دارنده فشار :