اتصال قابل انبساط :

Expansion Joint

کارایی این قطعه برای تنظیم طول و جلوگیری از آسیب دیدن خطوط لوله به هنگام انبساط و انقباض های ناشی از سرما و گرما و رانش زمین میباشد.

    • جنس بدنه : ST37-2
    • جنس لاستیک آببندی : EPMD or NBR
    • قطعه داخلی لغزنده : Stainless Steel
    • جنس پیچ و مهره ها: Hot or Cold Galvanized Steel
    • نوع پوشش داخلی و خارجی : رنگ پودری با مکانیزم پاشش الکترواستاتیک ، با مجوز مجاز بودن ، برای مصارف آب آشامیدنی از آزمایشگاه های معتبر کشور .